Návštěvní řád

NÁVSTĚVNÍ ŘÁD GALERIE HARFA


Vážení návštěvníci,

Galerie Harfa je nákupní centrum, jehož cílem je poskytnout příjemné a bezpečné prostředí, kde se budete cítit dobře a kam se budete rádi vracet. Abychom mohli tyto cíle naplnit, stanovili jsme pravidla uvedená v tomto návštěvním řádu, která je nutno dodržovat.

Ve všech prostorách nákupního centra není dovoleno:

 • vstupovat ve znečištěném oblečení, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
 • vnášet toxické, jedovaté nebo zapáchající látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty nebo hořlaviny I. Třídy
 • jezdit na kole, koloběžkách, in-line bruslích, skateboardech či obdobných prostředcích
 • vstupovat se střelnými zbraněmi nebo podobnými předměty s výjimkou státních a komunálních policejních složek
 • vstupovat s nákupními vozíky, rudlem, kočárky nebo vozíky pro invalidy na eskalátory
 • běhat a pohybovat se v protisměru na eskalátorech
 • konzumovat alkoholické nápoje mimo vyhrazené prostory restaurací a kaváren
 • kouřit (včetně elektronických cigaret) mimo vyhrazené prostory a používat otevřený oheň
 • znečišťovat či jinak poškozovat prostor nákupního centra. Používejte, proto prosím odpadkové koše.
 • poškozovat nebo ničit majetek nákupního centra, manipulovat s jakýmkoliv jeho vybavením, včetně všech technických a technologických zařízení. Při způsobení škody na zařízení bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
 • provádět podomní prodej, žebrat, sedat a lehat na zem, lehat a spát na lavičkách
 • provádět propagační, nadační, průzkumové a reklamní akce, provozovat hudební představení nebo komerční filmování a fotografování bez souhlasu správy nákupního centra
 • provádět osobní hygienu (mytí do půl těla, holení, čištění zubů, mytí nohou apod.) na toaletách či kdekoli v prostorách nákupního centra
 • zneužívat prostředků požární ochrany (ruční hasicí přístroje, hlásiče
 • vykonávat jakoukoliv činnost, která ohrožuje zdraví a bezpečnost osob, které se v centru nacházejí, bezpečnost majetku centra, včetně psaní nápisů a graffiti, poškozovat nebo konzumovat zeleň
 • zanechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje
 • vstupovat se zvířaty, vyjma vodících psů doprovázejících držitele průkazu ZTP/P, a vyjma psů vstupujících do centra, a to pouze za účelem přístupu do prodejny Super ZOO. Pes musí mít vodítko a náhubek. Malá zvířata mohou být nesena v ruce nebo v tašce
 • přivazovat zvíře ke stojanům na kola, stojanům a lampám u vchodu do nákupního centra
 • parkovat vozidla na parkovištích za jiným účelem, než je návštěva nákupního centra, nebo v době jeho uzavření
 • vjíždět vozidly a motocykly na dlážděné chodníky
 • provozovat jakoukoliv hlasitou hudbu, zpěv nebo vystoupení bez souhlasu správy nákupního centra

Další ustanovení návštěvního řádu:

 • v případě evakuace obchodu, nákupního centra nebo nouzové situace je každá osoba v nákupním centru povinna dodržovat pokyny a instrukce zodpovědných osob, bezpečnostní služby a instrukcí vysílaných v místním rozhlase
 • správa nákupního centra nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem druhých osob
 • vybrané prostory nákupního centra jsou monitorovány bezpečnostní službou a nahrávány kamerovým systémem
 • budete-li potřebovat pomoc nebo zpozorujete-li podezřelou činnost, kontaktujte neprodleně bezpečnostní službu nákupního centra nebo policii
 • návštěvníci obchodního centra jsou povinni řídit se Návštěvním řádem a pokyny pracovníků bezpečnostní služby

Správa centra nebo jeho bezpečnostní služba má právo zakázat přístup nebo vyvést z prostor centra kohokoliv, kdo porušuje pravidla Návštěvního řádu. Po výzvě k opuštění obchodního centra může být další pobývání v prostoru obchodního centra trestně stíháno.

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel a přejeme příjemný čas strávený pobyt v našem nákupním centru.

Správa centra obchodního centra Galerie Harfa