GDPR

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a, zákonnost, korektnost a transparentnost; b, účelové omezení; c, minimalizace údajů; d, přesnost; e, omezení uložení; f, integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme.

Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Společnost C&R Developments s.r.o. shromažďuje různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

– OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH PRO NEWSLETTER

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa) shromažďujeme za účelem rozesílání newsletteru na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let.

– OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH PRO ROZESÍLÁNÍ ČASOPISU

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa) shromažďujeme za účelem rozesílání Magazínu Galerie Harfa na základě Vašeho souhlasu po dobu 5 let.

– FOTOGRAFIE Z MARKETINGOVÝCH AKCÍ GALERIE HARFA

Marketingové akce Galerie Harfa jsou ve většině případů dokumentovány a fotografie najdete na webu Galerie Harfa po dobu 10ti let.

– KAMEROVÉ SYSTÉMY V GALERII HARFA

Kamerové systémy jsou určeny k ochraně osob, majetku a dat. Monitorovány jsou osoby, údaje z nich uchováváme po dobu 30 dnů.

– PARKOVACÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY V GALERII HARFA

Kamerové systémy jsou určeny k evidenci vjezdu a výjezdu z garáží. Údaje z nich uchováváme po dobu 90 dnů.

– WEBOVÁ STRÁNKA www.galerieharfa.cz

Na naší webové stránce používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim stránkám.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

– MOBILENÍ APLIKACE Galerie Harfa

V rámci mobilní aplikace Galerie Harfa se nesbírají žádné cookies ani jiné osobní údaje.

– OSOBNÍ ÚDAJE O NÁJEMNÍCÍCH (office, retail)

Osobní údaje o nájemnících (jméno, příjmení, rodné číslo, IČO, adresa) uchováváme za účelem udržování obchodního vztahu a fakturace, po dobu 9ti let.

Zpracovatelé osobních údajů vybíráme pečlivě, vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme.

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY

C&R Developments s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice.

ÚDAJE O DĚTECH

Osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě potřeby uplatnění Vašich se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

ÚPRAVY ZÁSAD

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

C&R Development s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9, IČ 27187179 (Správce).

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102931.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů se, prosím, obraťte na: gdpr.crd@galerieharfa.cz