Zásady ochrany osobních údajů a ochrana duševního vlastnictví

Správcem webu www.galerieharfa.cz je společnost C&R Development s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, IČ 27187179. Tyto zásady ochrany osobních údajů shrnují, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Zásadně nesbíráme Vaše osobní údaje, pokud je nepotřebujeme.

Jediné osobní údaje, které sbíráme na těchto webových stránkách jsou informace nezbytné pro Vaši účast na našich akcích, informace pro poskytnutí služby, např. úvodní analýzy, anebo pro přímé oslovení ohledně služeb, se kterým výslovně musíte dát souhlas.

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Sbírané informace, účely zpracování a právní základ

Jako návštěvník se můžete zaregistrovat. V tom případě Vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním Vašeho jména, a kontaktních údajů. Tyto údaje zpracujeme pro účel případné marketingové nabídky služeb a pro prodej našich produktů a newsletter – aktuální informace v oblasti optiky.

Doba uchování

Údaje sbírané v souvislosti s poskytováním služeb budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro poskytování služeb a případně v souladu s příslušnou právní úpravou.
Pro účely marketingu si uchováme Vaše data dle těchto pravidel.

Právo kdykoliv odvolat souhlas

V případě, že pro zpracování Vašich dat potřebujeme souhlas (např. pro účely marketingu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat a my takové zpracování zastavíme. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Žádosti subjektu údajů a stížnost u dozorového úřadu

V případě potřeby se na nás můžete obrátit, abychom Vám zpřístupnili, opravili, vymazali, nebo omezili zpracování Vašich osobních údajů to vše v souladu s čl. 15 až 19 GDPR. Dále můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a můžete nás požádat o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu, pokud je to technicky možné, k Vám nebo k Vámi vybranému subjektu v souladu s čl. 20 a 21 GDPR.

Vaše požadavky budou zpravidla zpracovány do 30 dnů a můžete nás s uvedenými žádostmi kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese.

Nakonec máte právo se obrátit na dozorový úřad, v ČR to je Úřad pro ochranu osobních údajů, se stížností na zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 77 GDPR.

Mobilní aplikace

Pro komfort našich zákazníků nabízíme zdarma stažitelnou mobilní aplikaci, která obsahuje v současné době stejný obsah jako naše webové stránky a tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují i na tuto mobilní aplikaci.

Ochrana duševního vlastnictví

Veškerý obsah webových stránek je chráněn autorským právem v plném rozsahu a není možné bez výslovného písemného souhlasu obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále rozšiřovat jinými způsoby, s výjimkou zpracování pro výlučně osobní potřebu a stručných citací či náhledů na sociálních sítí s patřičným uvedením zdroje.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost si ponechává právo tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit. V tom případě, společnost oznámí změnu Zásad s rozumným předstihem na webových stránkách.

Co jsou Cookies?

Cookies jsou malé soubory písmen a čísel stažené do počítače po navštívení digitální platformy (například internetových stránek). Cookies se používají pro rozeznání uživatele, když se znovu připojuje na webové platformy a k cílení internetového obsahu na míru konkrétnímu návštěvníkovi.

JAK NASTAVIT COOKIES?

Standardní nastavení internetových prohlížečů normálně umožňuje používání cookies, ale je to možné snadno změnit v nastavení vašeho prohlížeče. Nicméně vyřazení používání cookies může znemožnit přístup k některým částem platforem. Více informací o nastavení cookies naleznete na: http://www.aboutcookies.org/

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

V závislosti na platformě používáme cookies:

– abychom vás identifikovali, když se připojujete k našim platformám,
– abychom vás lépe poznali a nabídli vám přizpůsobenou navigaci na stránkách,
– abychom vám zajistili bezpečnou návštěvu stránek a bojovali proti podvodům,
– abychom vám nabídli obsah, který souvisí s vašimi zájmy, včetně reklamního obsahu,
– abychom vám zobrazovali obchodní nabídky, které odpovídají vašim preferencím a dosavadním nákupům.

NACHÁZEJÍ SE U NÁS COOKIES TŘETÍCH STRAN?

Cookies poskytované třetí stranou mohou být uloženy ve vašem počítači a mají sloužit k osobnímu nastavení a zlepšení obsahu (včetně reklamy), který vám může být nabízen během vaší návštěvy. V závislosti na platformě jde nejčastěji o:

– Obsah sociálních sítí: Na našich platformách můžeme publikovat obsah ze sociálních sítí. Více informací o politice vztahující se ke cookies sociálních sítí naleznete na příslušných webových stránkách.
– Flash aplikace: Flash cookies jsou soubory uložené flash aplikacemi. Taková aplikace je často instalována jako plug-in prohlížeče k prohlížení dynamických objektů, například grafických animací nebo videí.

Více informací o politice týkající se flash cookies naleznete na stránce: www.adobe.com

UMÍSŤUJEME COOKIES NA PLATFORMY TŘETÍCH STRAN?

Někdy můžeme umístit naše cookies na platformy náležející třetím stranám, které zobrazují reklamy na naše značky a/nebo naše produkty. Tyto cookies jsou určeny k doručení obsahu šitého na míru vašim zájmům a sledování stopy prohlížení našeho obsahu (včetně reklamy).

Kontakt

Otázky ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jiné otázky ohledně zpracování osobních údajů v rámci společnosti prosím směřujte na e mail: gdpr.crd@galerieharfa.cz