NEDĚLE S HARFOU

Váš pobyt v obchodním centru vám zpříjemní virtuozky hrou na harfu!

Každou neděli na náměstí před prodejnou H&M.
Začátky vždy v 15:00, 16:00 a v 17:00.

NE - od 15:00
Umístění: Přízemí