VYFOŤTE SE A VYHRAJTE

Ve hře jsou vouchery na nákupy do Galerie Harfa

Podmínky soutěže:

1. Vyfoťte se v našem školním fotokoutku

2. Sdílejte fotku na Instagramu s Nákupy a #RadostNavíc a sledujte profil @galerie_harfa

3. Soutěž probíhá od 25. 8. do 30. 9. 2021

4. Tři výherci budou vybráni 1.10. 2021

5. Soutež vyhlásíme v týdnu od 4.10. do 8.10. na našich kanálech

ÚPLNÁ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE


GALERIE HARFA

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel FOTOSOUTĚŽE GALERIE HARFA dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

soutěže a právního vztahu mezi pořadatelem akce a účastníky akce. Tato pravidla mohou

být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplné znění

pravidel soutěže bude k dispozici po celou dobu platnosti akce v kanceláři manažera

obchodního centra, nacházející se v Obchodním centru Galerie Harfa, Českomoravská

15, Praha 9 a také u výdejního kiosku u INFO STÁNKU v přízemí obchodního centra.

Pořadatel akce

Pořadatel akce je společnost: C&R Development s.r.o., Jankovckova 1595/14, 170 00

Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 102931, IČ:27187179 (dále jen „pořadatel“).

Organizátor akce

Organizátorem akce je Kotelna 55
© KOTELNA 55 s. r. o.
IČ: 03648851, DIČ: CZ03648851
zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 234423

(dále jen „organizátor“)

Termín a místo konání akce

Akce se bude konat v obchodním centru Galerie Harfa na adrese Českomoravská 15a,

Praha 9 (v textu též jen „obchodní centrum“) od 25.8. 2021 do 30. září 2021 (v

textu též jen „konání akce“) nebo do vyčerpání zásob.

Podmínky akce

Účastníkem akce je každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která splní

podmínky stanovené pořadatelem (případně upravené dle ustanovení uvedených níže)

s tím, že ke dni zahájení akce jde o následující podmínky (dále jen „účastník“):

a) Vyfotí se ve školním fotokoutku a

b) bude sdílet fotografii na Instagramu Galerie Harfa s Nákupy a #RadostNavíc a sledovat profil @galerie_harfa

c) Kontrola pořadatele potvrdí splnění podmínek dle těchto pravidel soutěže.

Ceny

Odborná porota skládající se ze zástupců agentury a obchodního centra vybere dne 1.10. 2021 tři výherce.

Každý ze tří výherců obdrží voucher v hodnotě 5000 Kč na nákupy do Galerie Harfa.

Souhlas s pravidly akce a kontrola

Zapojením do soutěže každý účastník uděluje svůj výslovný souhlas s těmito

pravidly akce a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech souvisejících dokumentech,

včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi podmínky akce

upravují či mění. V případě porušení těchto pravidel ze strany účastníka ztrácí účastník

nárok na cenu. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojené.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky nebo povinnosti související s

cenami z této akce, negarantuje jakékoliv vlastnosti cen či jejich využitelnost pro

účastníka. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Vymáhání ceny soudní cestou je

ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění,

vyloučeno. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno. Vymáhání potvrzení

splnění podmínek dle akce soudní cestou je vyloučeno. Na získání cen není právní nárok.

Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního

uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli

omezit, odložit, přerušit, změnit, prodloužit nebo zrušit akci či změnit její pravidla, a to i bez

udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude pořadatel informovat účastníky

akce oznámením u výdejního kiosku. Změna je účinná dnem jejího uveřejnění u

výdejního kiosku. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými

právními předpisy České republiky.

Praha dne 30.8. 2021