HURÁ NA KROUŽKY A PRO BATŮŽEK ZDARMA

Nakupte nad 1000 Kč a získejte jako dárek stahovací batůžek

Vyrazte s celou rodinou na akci Hurá na kroužky, která se koná od 11. do 12. 9., a užijte si víkend plný zábavy a výhodných nákupů. Pokud během akce nakoupíte nad 1000 Kč (v jakémkoliv obchodě obchodního centra s výjimkou Hypermarketu Albert), získáte od nás praktický dárek – stahovací batůžek.

Úplná pravidla pro získání batůžku najdete níže.

ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE

HURÁ NA KROUŽKY – výdej dárků

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel akce Hurá na kroužky dále jen „akce“). Tato

pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce a právního

vztahu mezi pořadatelem akce a účastníky akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplné znění pravidel akce bude k dispozici na Správě obchodního centra, nacházející se v Obchodním centru Galerie Harfa, Českomoravská 15,

190 00 Praha 9 a také u výdejního stánku na střeše obchodního centra.

Pořadatel akce

Pořadatel akce je společnost: C&R Developments s.r.o., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102931, (dále jen „pořadatel“).

Termín a místo konání akce

Akce se bude konat v obchodním centru Galerie Harfa na adrese Českomoravská 15, Praha 9 (v textu též jen „obchodní centrum“) dne 11. – 12. 9. 2021 (v textu též jen „konání akce“).

Podmínky akce

Účastníkem akce je fyzická osoba starší 15 let, která splní následující podmínky (dále jen „účastník“):

a) nakoupí během konání akce v obchodním centru (vztahuje se na všechny obchody obchodního centra s výjimkou Hypermarketu Albert) v souhrnu za více než 1.000 Kč, přičemž pro dosažení této částky lze použít maximálně tři (3) účtenky vydané od 6. – 12. 9. 2021 a během konání akce; a

b) předloží nasbírané účtenky splňující podmínky dle písm. a) u výdejního stánku obchodního centra na akci, přičemž tyto účtenky budou zaměstnancem pořadatele označeny a nebude možné je použít pro účely akce opakovaně.

Ceny

Prvních 400 účastníků akce, kteří u výdejního stánku obchodního centra předloží účtenku(y) dokládající splnění podmínek akce, obdrží stahovací batůžek.

V případě, že účastník doložením maximálně tří účtenek za nákup v obchodním centru (vztahuje se na všechny obchody obchodního centra s výjimkou Hypermarketu Albert) splní dvakrát, tj. doloží nákup v hodnotě vyšší než 2 000 Kč, získá maximálně dvě ceny dle předchozího odstavce těchto pravidel.

Vyloučené osoby

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s

pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyloučeni i zaměstnanci nájemců obchodního centra.

Souhlas s pravidly akce

Předložením účtenek pořadateli každý účastník uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas s těmito pravidly akce a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech souvisejících dokumentech, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi podmínky akce upravují či mění.

V případě porušení těchto pravidel akce ze strany účastníka ztrácí účastník nárok na jakoukoliv cenu.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s cenami z této akce. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.

Na získání cen není právní nárok.

Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení,

jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 6. 9. 2021